ซีเกมส์ กัมพูชา

ซีเกมส์ กัมพูชา

ซีเกมส์ กัมพูชา ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ จะมีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดประเทศไทยประมาณ 24 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดในประเทศอาเซียน